BLOG

Nautical

Tips before buying your boat new

Tips before buying your boat new

Una sèrie de consells a l’hora d'escollir entre les diferents embarcacions noves que hi ha al mercat serien: DEFINIR UN PRESSUPOST: Tenir un pressupost establert es un aspecte fonamental a l’hora de realitzar l’elecció entre les diferents embarcacions noves que trobem...

Pensant en l’hivernatge de la teva embarcacio?

Thinking about winter storage of your boat?

Hivernar l’embarcació durant els mesos que no s’utilitza té molts avantatges. Quan el temps de la navegació acaba, és moment de l’hivernatge de la teva embarcació. En preparar l’embarcació per hivernar per un costat protegeixes la teva inversió i per un altre evites...